isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta'da Kiraz Bahçelerinin Dalında Kiraz Satış İhalesi Açıklandı

Isparta'da Kiraz Bahçelerinin Dalında Kiraz Satış İhalesi  Açıklandı
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kaymakamlığımıza Tahsis Edilen Kiraz Bahçelerinin Dalında Kiraz Satış İhalesi
                                ULUBORLU   İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
1-İşin Adı  :
Mülkiyeti İl Özel İdaresi ile İnhisar Köyü Muhtarlığına ait kiraz bahçelerinin  2022 yılı kiraz mahsulü, K.H.G. Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesi gereğince Açık İhale Usulüne göre satılacaktır.
2-İdarenin  :
            a) Adı                                     : Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliği
            b) Adresi                               : Hükümet Konağı Kat 2 ULUBORLU
            c) Telefon Faks Numarası : 0 246 5313001  Faks 0 246 5313009
3-İhale konusu yapım işinin
            a) Adı,            Niteliği,Türü ve Miktarı : 2022 yılı   (Tahmini) Napolyon cinsi  3.000 kğ, diğer çeşitler 3.500 kğ  kiraz ürünün dalında satılması.
            b)İşin Yapılacağı Yer          : İl Özel İdaresi ile İnhisar Köyü Muhtarlığına ait olup, Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen kiraz bahçelerinin 2022 yılı ürünü.
4- İşe başlama ve işi bitirme tarihi
            a) Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren kiraz bahçeleri teslim edilmiş sayılacaktır.
            b) Kiraz mahsulü toplandıktan ve gerekli kontrol yapılıp idare tarafından gerekli tespit yapılmasını takip eden gün işin bittiği tarihtir.
            c) Bahçelerin yükleniciye tesliminden itibaren bakım, besleme ve diğer işler yükleniciye aittir.
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
a-)Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numaralarını gösterir beyanname
b-) 1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.
      2-Tüzel Kişi olması halinde İlgisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
c-)28.04.2007 tarihli Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin  (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g),(ğ)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.
d-) Teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.
e-) Verilecek teklifin en az %3 ‘inden az olmamak kaydıyla geçici teminatlar Birliğimiz Uluborlu Ziraat Bankasındaki 33288552-5001 nolu heba yatırılacak veya teminat mektubu sunulacaktır.
f-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
g-) İhale dokümanlarını satın aldığına dair belge.(İhale dokümanı 300,00.-TL’dir)
h-) İhaleyi alan, ihale bedeli kadar banka teminat mektubunu Birlik Başkanlığına sözleşme ile birlikte verecektir. Teminat mektubunun geçerlilik süresi 30 Ağustos 2022 tarihi ve sonrası olacaktır.
I-) Ortak girişim veya konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
6-İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Satın Alınacağı
a-) İhale dokümanı Uluborlu Hükümet Konağı Kat 2’de Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 300,00 TL bedelle temin edilebilecektir. Satın alınacak ürün Kösehasan Mahallesi Sellik Mevkiinde bulunan 48 Dekar kiraz bahçesi ile İnhisar Köyü Muhtarlığına ait kiraz bahçeleri gezilerek ürün görülebilir.
7-Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği.
a-)Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecek, iadeli taahhütlü posta veya faks vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler idari şartnamede belirtilen nitelikte olacaktır. İdari şartnamedeki nitelikleri taşımayan teklifler geçersiz kabul edilecektir. Teklif sahipleri İhale saatinde İhale salonunda hazır bulunacaklardır.
8- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı.
            a) –Yapılacağı yer     :Uluborlu Kaymakamlığı Toplantı Salonu
            b) –Tarihi ve Saati     :09/06/2022  tarih ve Saat 14.00
DİĞER HUSUSLAR:
a-İhale konusu işe ait Teklif Mektubu (İdari şartname) ve diğer bilgiler Birlik Müdürlüğünden temin edilebilir.
b-Birliğimiz, Birlik Tüzüğünün 31. maddesi gereğince 2886-4734-4735 ve 5018 sayılı kanunlara tabi değildir.
c-Söz konusu ihale KHG Birliği İhale Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
İlan Olunur.
Zikrullah ERDOĞAN
Kaymakam                                                                                                                    Birlik Başkanı
 
imageimage
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
isparta-kuyumcu-pirlanta-yuzuk-bilezik-kampanya-indirim-altin-gumus-kolye-diamond
ISPARTA uygun avm, isparta-kafe-cafe-dugun-nisan-kina-seminer-toplanti-organizasyon-
isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics
isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi
isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk
isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari
isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak
isparta-cig-kofte-siparis-telefon
isparta-hatay-yoresel-urunler
isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan-
isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari
isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et
isparta-gunes-elektrik-paneli
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya
isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri
isparta-oto-muzik-sistemleri
isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava
isparta-dugun-salonları-bubble-kids
isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR