GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...

Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
ISPARTA
G.Tarihi: 23.05.2020 18:53
1122 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
KararNo : 2020 -32-
Karar Tarihi : 23/05/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 23.05.2020 Cumartesi günü saat 15.00’da
Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.
Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımına engel olmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı kararı ile İlimiz genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.
Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cami ve Mescitlerle ilgili alınan tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
1-Aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi namazlarının tüm camilerimizde, Cuma namazının ise İl Müftülüğünce tespit edilerek Valilik tarafından belirlenecek camilerimizde 29 Mayıs 2020 tarihinden itibaren cemaatle kılınabilmesine,
2- Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınabilmesine, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulmasına,
3- Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarılar/bilgilendirmelerin yapılmasına,
4- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde kılınabilmesine, cuma namazlarının ise cami içerisinde kılınmamasına,
5- Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesine ve temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerin özellikle dezenfektan maddelerle silinmesine,
6- Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmamasına, kapı ve camların açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasının sağlanmasına,
7- Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler/uyarıların yapılmasına,
8- Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunludur.)
9- Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
10- Koronavirüs ile ilgili mücadele
kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğünden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılmasına,
11- Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin sağlanmasına veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatinin kullanıma sunulmasına, Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,
12- Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların kullanılmamasına,
13- Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,
14- Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
15- Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanmasına,
16- Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânlarının ziyarete açılmamasına, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilmesine,
17- Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,
18- Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasına ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmemesine,
19- Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için Valilik koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60x110 cm'lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde hazırlanan şekle uygun zeminde işaretleme yapılmasına,
b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasitelerinin, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılmasına, İçerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durumun bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,
20) Cuma Namazının;
a) Valilik tarafından belirlenecek (İl Müftülüğünün tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine,
b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde İl Müftülüğünün teklifi üzerine Vali onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazının kılınabilmesine,
c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş çıkış kolaylığı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasına,
d) Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camiler (avlu/bahçeleri) ile açık alanlar en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.
e) Camilerin kapalı alanlarının cuma vaktinde kapalı tutulmasına,
f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,
g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesi/dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanmasına ve son saf dolana kadar bu sıranın takip edilmesine, Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu düzenin sağlanması için Valilikçe, Müftünün önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulmasına ve kolluk personelinin görevlendirilmesine,
i) Cuma Heyetinin öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur'an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilmesine, ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyelerinin de bu amaçla görevlendirilebilmesine,
j) Cuma Heyeti; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde cemaatin bu Kararda belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapmasına,
k) Valilik tarafından belirtilen kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personelinin görevlendirilmesine, Kolluk birimlerinin görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmesine,
l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,
m) Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunmasına, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılmasına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 23.05.202

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 - 31 -
Karar Tarihi : 21/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 Perşembe günü saat 09.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İçişleri Bakanlığının 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.
Bu kapsamda;
1-22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmesine,
2-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,
3-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabilmesine,
4-Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususunun da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanmasına,
5-Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valiliğimize gelmesine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,
6-İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilmesine,
7-Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olmasına (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.),
8-İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılmasına,
9-65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmasına,
10-Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,
11-23 Mayıs 2020 Arefe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında unlu mamül üreticileri kapsamında “yufkacılara” da izin verilmesine,
12-23,24,25 ve 26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda kısıtlama uygulanan günlerde CMK'ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 21.05.2020
 


 
0001 (10)0002 (7)0003 (2)0004 (2)
 
0001 (11)0002 (8)0003 (3)
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR