GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

24. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

24. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 28.01.2021 11:51
246 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
24. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.
Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2020 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.
Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar:
A- Bilineli Tüketici Ödülü
Ödül verilecek tüketicinin;
 1. Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması,
 2. Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
 3. Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,
Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.
B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü
Ödül verilecek yazıların;
 1. llgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış
olması,                                                                                                          _ _   .     .          .......
 1. Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte
olması,
 1. Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2020 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın Örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.
C-Radvo-Televizvon Programı Ödülü
Ödül verilecek programın;
 1. Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
 2. 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2020 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.
Ödül verilecek firmanın;
 1. Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması,
 2. Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
 3. Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
 4. Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmektedir.
E- Bilimsel Çalışma Ödülü
Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruiuşların;
 1. Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
 2. Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,
 3. Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,
 4. Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir.
Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
F- Tüketici Özel Ödülü;
Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşullan aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir
Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabilecektir.
Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme Ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.
Başvuruların 05 Şubat 2021 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) l.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.
Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr adresli web sitesinden veya 0 312 449 44 73 - 0 312 449 44 11 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat kişilerinden bilgi alınabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
Notlar______________________ :
 1. Tüm aday gösterilecekler için bu form kullanılacaktır.
 2. Bilinçli tüketici dalında aday gösterilenler için yalnızca kararların fotokopisi gönderilecektir. Gerek duyulduğunda diğer bilgi ve belgeler talep edilecektir.
Tüm dosyanın fotokopisi kesinlikle gönderilmeyecektir.
 1. Aday gösterilenler için OLAY bölümüne Ö2et mutlaka yazılacaktır.
 2. iletişim bilgileri kesinlikle olmalıdır.
 3. Form taratılıp gönderilmeyecek Word biçim ile doldurulup bu biçimde gönderilecektir.
T-ketici-d-l-2T-ketici-d-l-3T-ketici-d-l
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
türker kapındaISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR