GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...

ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDA YENİ KARARLAR...
ISPARTA
866 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No : 2020 – 52 -
Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.
Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
Gençlik Ve Spor Bakanlığına Bağlı Kamplarda Alınması Gereken Önlemler:
COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik kamplarına katılan gençler farklı iller arasında geliş-gidiş nedeniyle hareketlenmeye neden olacağından ve kamp yaşantısının topluluk aktivitelerine dayalı programlar içermesi nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle gençlik merkezlerinde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Kamplara katılan öğrenci ve personel kayıtlarının tam ve düzenli tutulması, olası olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kamp liderleri kamp süresince COVID-19 ile ilgili bilgilendirme ve yönetimden sorumlu olmalıdır.
1)Kamplarda Alınması Gereken Genel Önlemler:
*Seyahat Sırasında Alınması Gereken Önlemler
a-Seyahat edilecek araçların temizliği su ve deterjan yapılmalıdır.
b-Seyahat başlarken, kampa gidecek gençlerin, kamp liderlerinin ve ulaşım aracı sürücüsünün semptom sorgulaması (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı) ve ateş ölçümü yapılarak semptomu ve ateşi olanlar, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanların seyahatine izin verilmemelidir.
c-Seyahat edilecek araçlarda alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
ç-Seyahat boyunca bütün yolcular maske takmalıdır.
d-Seyahat sırasında oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır.
e-Ulaşım aracının gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar (seyahat sırasında olası semptomu çıkanları oturtmak amacıyla) boş bırakılmalıdır.
f-Seyahat sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren bireyler tıbbi maske takılarak en son koltuğa alınmalıdır. Seyahat sonunda kamp alanında ayrı bir yerde izolasyona alınmalı, bu durum kampın bulunduğu İl/ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir.
g-Araçta bulunan kişi sayısının en az iki katı olacak şekilde maske bulundurulmalıdır.
ğ-Nakil sırasında su gereksinimini gidermek üzere yeterli miktarda kapalı, tek kullanımlık ambalajlı su araçta bulundurulmalıdır.
h-Yolda kumanya verilecek ise tek kullanımlık malzemeden yapılmış kaplarda verilmeli ve yemekten önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
ı-Mola öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. Eller tekniğine uygun şekilde en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Mola alanında sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.
i-Maskenin nemlenince, kumanya verilecek ise yemekten sonra veya 2-3 saatte bir değiştirilmesi sağlanmalıdır. Maske değiştirme öncesinde ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir.
j-Kullanılmış maskeler araç içinde bulunan çöp torbasına atılmalı ve çöp torbasının ağzı kapatılmalıdır.
2) Kampların İçinde Alınması Gereken Önlemler:
* Mavi ve Yeşil Kamplarda Uyulması Gereken Kurallar Aşağıda Sunulmuştur.
a-Gençlerin ve kamp liderlerinin kamp öncesi dönemde COVID-19 bulaşma ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
b-Gençlerin kalacakları odanın görünür bir yerinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılmış olmalıdır.
c-Kampa ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları olan, COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren kişi/kişiler alınmamalıdır.
ç-Gidilecek kamp yerlerindeki odalar uygun şekilde temizlenmelidir. Yüzeyler uygun el ile sık dokunulan yüzeyler, camlar – aynalar gibi nefese maruz kalacak yüzeyler uygun dezenfektan ile silinerek dezenfekte edilmelidir. Odaların temizliği yapılmış ve havalandırılmış olması sağlanmalıdır.
d-COVID-19 salgını süresince kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması sağlanmalıdır.
e-Her Odada, aktivite uygulama alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.
f- Gençler, kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeli gerekirse uyarılmalıdırlar.
g- Kamplarda yapılacak tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına COVID-19 | uyulmalıdır.
ğ-Kapalı alanlarda yapılacak (seminerler, halk oyunları, tiyatro, müzik etkinlikleri, el sanatları, zeka oyunları gibi) aktivitelerde sürenin kısa tutulmasına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat edilmelidir.
h-Toplu yapılan aktivitelerde (koşu, halk oyunu gibi efor gerektiren sporlar ve faaliyetler hariç) kuralına uygun maske takılması sağlanmalıdır. Ancak bu faaliyetlerde en az 2 metrelik sosyal mesafe korunacaktır.
ı-Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar için kişinin yanında maske bulundurulmalıdır.
i-Deniz kamplarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
j-Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, millî park alanları ve dağ gezileri gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmemelidir.
k-Yeşil kampların yapıldığı alanlarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın/bedensel temas gerektiren sporlar ve aktiviteler yapılmamalıdır.
l-Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat edilmelidir.
m-Piknik alanı içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması sağlanmalıdır.
n-Piknik alanındaki tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
o-Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalı, bu ürünlerin eksik olması halinde yerine ilave ürün konulmalıdır.
ö-Kamp bünyesinde bulunan kafeterya, restoran, lokantalar için COVID-19 salgın yönetimi “Covid-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi”nde yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır. 
p-Kamplarda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları gelişen, COVID-19 temaslısı olan ve COVID-19 tanısı alan kişi/kişiler bulunması durumunda diğer kampa katılan bireyler ivedilikle ayrılıp, tıbbi maske takılması sağlanarak sağlık kurumuna (varsa kamptaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.
r-Olası COVID-19 vakası ve temaslıları İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilir.
s-COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) ile silinmelidir. Tuvalet dezenfeksiyonunda 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) kullanılmalıdır. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.
3) Kamp Alanlarında Çalışanlara Yönelik Önlemler:
a-Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
b-COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren personel çalıştırılmamalıdır.
c-Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları gelişirse, tıbbi maske takılı olarak ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
Kamp alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
ç-Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
d-Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaş riskini artıracağından çalışanlar kağıt, kalem ve çeşitli eşya ile teması önlemek üzere eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği bu aşamada yeterli olacaktır.
e-Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanlarda aynı anda birden fazla kişinin bulunmaması sağlanmalıdır.
4) Kamp Kullanıcılarına Yönelik Önlemler:
a-Kampa girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan kullanıcıların kampa girmemeleri uyarısına özellikle dikkat edilmelidir.
b-Kamplara katılanların toplu aktivitelerde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır.
c-Kullanıcı kapalı kamp alanlarına girdiğinde el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
ç-Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
d-Kamp alanına girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. Kampın içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.
e-Kamp içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, sık sık eller yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.
5) Kamplarda Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler:
a-Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
b-Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.
c-Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin sürekli aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.
ç-Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır.
Kumanya dışında yemek hizmeti sağlanacaksa mutfak ve servis alanlarında Covid-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafeler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi tedbirlerine uyulmalıdır.
d-Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.
e-Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır.
f-Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır.
e-Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.
6) Kamplarda Genel Temizlik Kuralları:
a-Odalar ve diğer kapalı alanlardaki pencereler günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.
b-Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenle yapması gereklidir. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir.
c-Kamp odalarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
ç-Kamp temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilen, dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektanlardandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
d-Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
e-Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.
f-Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC’de yıkanması önerilir.
g-Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
ğ-Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
h-Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.
ı-Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
i-Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
j-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kamptaki kapalı alanların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Vantilatör kullanılmamalıdır.
k-Kamp kapalı alanları sık sık havalandırılmalıdır.
l-Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
m-Misafirin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır.
n-Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise en az 60 oC’de deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalıdır.
o-COVID-19 virüsü dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır.
ö-Bütün özel alanlarda (Havuz, plaj, piknik alanı, kafe vb.) varsa Sağlık Bakanlığının COVID-19 kapsamında bu alanlarla ilgili yayınladığı rehberlere uyulmalıdır.
7) Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler:
*- COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik merkezleri kapalı alanda, toplu hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına ve ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle gençlik merkezlerinde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Gençlik merkezlerinde sunulan hizmetler on-line eğitim programlarıyla zenginleştirilmeli ve randevulu sistemle kullanıcı kabul etmelidir.
*- Gençlik merkezlerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Gençlik merkezlerinin girişinde ve içerdeki bölümlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
8) Gençlik Merkezlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler:
a-Gençlik merkezleri kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir.
b-Gençlik merkezleri girişinde ateş ölçümü ve semptom sorgulaması, maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmelidir. Ateş ölçümü yapacak personel maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır.
c-Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı gençlik merkezine alınmamalıdır.
ç-Gençler ve ailelerinin COVID-19 semptomları konusunda eğitim almaları sağlanmalı, semptomlar konusunda dikkatli olmaları ve hasta olduklarında sağlık kurumuna gitmeleri konusunda bilgilendirilmelidir.
d-Gençlik merkezlerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.
e-Gençlik merkezlerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Merkez yöneticileri tarafından kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.
f-Gençlik merkezlerinde yer alan okuma salonları, kurs odaları, toplantı ve etkinlik alanları, spor salonlarında yapılacak faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre planlanmalıdır. Gençlik merkezlerinde toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Etkinlik aralarındaki
sürelerde koridorların kalabalık olmaması sağlanmalıdır.
g-Gençlik merkezlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. Etkinliklerin planlanmasında da bu durum göz önüne alınmalıdır.
ğ-Gençlik merkezlerinde okuma/çalışma salonlarında, kurs odalarında ve internet alanındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmelidir. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmelidir.
h-Gençlik merkezi içinde kütüphane bulunması durumunda kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Kullanıcıların ortak kitap, dergi ve gazetelerle temasından önce ve sonra el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
ı-Gençlik merkezlerinin koridorları, odaları ve spor salonlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesine izin verilmemelidir.
i-Gençlik merkezlerinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantın Ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.

j-Gençlik merkezinin diğer bölümlerine kantinden paket servis yapılmamalıdır.
k-Gençlik merkezlerinde yer alan spor salonunda kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
l-Gençlik merkezlerinde spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle gençlerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.
m-Yakın temas gerektiren (boks, güreş, futbol, voleybol, basketbol gibi) sporların yapılmaması uygundur. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (en az 1,5 metre) korunarak yapılabilir.
n-Kullanıcıların kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.
o-Spor salonunu kullanacak gençlerin kişisel eşyalarını kendilerinin getirmesi sağlanmalıdır.
ö-Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmalıdır.
p-Gençlik merkezlerinde spor salonları açıldığında “COVID-19 Kapsamında Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” e uyulmalıdır.
r-Gençlik merkezinde bulunan mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalıdır. Vakit namazları bireysel kılınmalıdır. Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulmalı ve mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır. Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır. Seccade ve tespih kişiye özel olmalıdır.
s-Merkezlerde asansör bulunması durumunda asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
9) Çalışanlara Yönelik Önlemler:
a-Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
b-Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
c-Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
ç-Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
d-Gençlik merkezlerinde idari ofislerde çalışan personel “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uymalıdır.
e-Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar personelin aynı anda kullanımı sağlanmalıdır.
10) Öğrencilere Yönelik Önlemler:
a-İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan gençlerin merkeze girmemeleri uyarısı yer almalıdır.
b-Gençler, merkezde bulundukları süre içerisinde diğer gençler ve çalışanlar ile aradaki sosyal (en az 1 metre) mesafeyi korumalıdırlar.
c-Gençlik merkezine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. Gençlik merkezinin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.
ç-Gençler merkeze girdiğinde el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
d-Gençlik merkezinde semptomu başlayan gençlere tıbbi maske takılarak en kısa sürede aileleri ile iletişime geçilmeli ve sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Bu süre içinde diğer gençler ve personel ayrı bir yerde mümkünse ayrı bir odada tutulmalıdır. Bu alan havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.
e-Hasta genç izolasyon süresi sonlanmadan merkeze dönmemelidir.
f-Gençler gün boyu aynı kurs odalarında ders görmeli, oda değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise odaların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.
11) Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması:
a-Merkezlerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
b-Merkezlerin özellikle sık dokunulan yüzeylerinin (çalışma/okuma masaları, sandalyeler, tırabzanlar, yürüyen merdiven bantları, kapı kolları, telefon ahizeleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
c-Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar masaları, bilgisayar klavyeleri, telefon, ders araç gereçleri, spor malzemeleri ve diğer cihaz yüzeyleri vb. sık dokunulan yüzeyler her kullanıcı sonrası %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonları sağlanmalıdır.
ç-Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC’de yıkanması önerilir.
d-Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
e-Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
f-Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.
g-Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
ğ-Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır.
h-Gençlik merkezleri içinde spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
ı-Gençlik merkezlerinde mescitlerde bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, mescit ve varsa abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Mescitler sık sık havalandırılmalıdır. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.
i-Gençlik merkezlerinin varsa kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.
j-Merkezi havalandırma sistemleri bulunan gençlik merkezlerindeki bölümlerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020
 
 
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta  su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR