Glaswin

Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!

Isparta Valiliği ikinci el kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yürürlüğe giren resmi yönetmeliği duyurdu...

Isparta'daki ikinci el araç ticareti yapanlar dikkat!
ISPARTA
G.Tarihi: 09.07.2019 14:38
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA VALİLİĞİ BASIN BÜLTENİ


İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik 13.02.2018 tarih ve 3033 I sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
13.08.2019 tarihinden itibaren itibaren “Yetki Belgesi” olmayan işletmeler ikinci el Motorlu Kara Taşıtı (Motosiklet.Otomobil, Arazi Taşıtı, Otobüs, Kamyonet, Kamyon ve Lastik Tekerlekli Traktör) Ticaretini gerçekleştiremeyecektir.
Yetki Belgesini almak için İşletmelerin;
Yetki Belgesi Başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlan taşıdığını gösteren belgeler ile birlikte Bulundukları yerdeki Ticaret İl Müdürlüğüne bilgi sitemi üzerinden yapılacak , Ticaret İl Müdürlüğünce Yönetmeliğe uygun görülenlere Bilgi Sistemi üzerinden verilecektir. Geçerlilik Süresi 5 Yıl olacaktır.

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR
 1. İşyerinin fiziksel şartları taşıması,
I.İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve İçinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
I .Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması ; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az 25 metrekare, motosiklet için en az 5 metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması,
1 .Teşhir alanının net yüksekliğinin en az 3 metre olması.
I.LPG’li, CNG’li veya LNG’ li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması,
I .Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olması.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin mali sorumluluk sigortası yapılmış ve satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtları bu sigorta kapsamına alınmış olmalıdır.
 1. Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
 2. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) {Değişik:RG-8/9/20! 8-30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
 1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
 2. En az lise mezunu olması,
 3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarım yeniden kazanmış olması,
 4. Konkordato İlan etmemiş olması,
 5. Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.
 1. (Ek:RG-8/9/2018-30529) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,gerekir.
 1. Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim. Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.
Geçiş Hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 13.08.2018 tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.
 1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az on işletme bulunan işyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarım 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uygun hale getirir.
 2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden en az otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan İşyerleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine uygun hale getirir.
 3. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ikinci el motorlu kara taşıtı pazarları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 20 nci maddenin ikinci fıkrasına uygun hale getirilir.
-Mesleki Yeterlilik Belgesi Şartı Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay

- Ekspertiz Raporu 1/4/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mehmet Akif ÜLGER Ticaret İl Müdür V.
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR